about-3

WHO WE ARE?

Since 1996, our company is engaged in the sale, installation, service and designing of equipment in the field of heating and water supply. We cooperate with the leading manufacturers in the world. We work in accordance with the highest international standards for the protection of the environment and ecology. Creating a valuable and successful human resources staff, we are committed to providing quality services to the population and organizations.

Our company consists of 4 groups:

  1. Group managers
  2. Group of engineers
  3. installation group
  4. Service group
about-2-mini

WHAT WE DO?

Our company has been selling and servicing equipment in the field of heating, cooling and water supply.

We deliver the equipment to the project and make its installation. If necessary, we will provide assistance in search and replacement of spare parts.

The company «ELTI Mühəndislik» has a certificate and a license from the Ministry of Emergencies and on its basis can ensure the safety and quality of work.

OUR PARTNERS

The company DemirDöküm, acting in the production of heating and cooling systems, was established in 1954 in Istanbul.
Since its inception, the company has played a key role in the development of the market, providing advanced technology manufacturers and every day increases the quality of the sector. By DemirDöküm manufacturers met with new heating systems and their maintenance.
DemirDöküm has become the first company that produced cast-iron radiators, combi, boilers, heaters, electric water heaters and panel radiators.
The company provides both sales and maintenance of equipment at high quality.
Since the supply of cast iron radiators in 1968 in Jordan, the geography of the DemirDöküm extends to 40 countries, from China to Chile.

Group ERENSAN, founded in 1966 in Turkey, is an industrial enterprise engaged in the production and trade of boilers for industrial and domestic purposes.
Since the founding of the present day Erensan Group made sales of more than 40,000 boilers and is a leader in the production of industrial boilers and central heating boilers in Turkey. The Group is active; in all spheres of activity in the 45 countries of Europe, Africa, the Middle East, including France, Italy, England, Russia and Spain. Erensan contracts with the world’s leading manufacturers of boilers for manufacturing products to order.

The company manufactures and supplies modern pumping equipment for heating, water supply, sanitation, ventilation, air conditioning, fire fighting, as well as equipment for swimming pools, water parks, preparation of technical (boiler) and drinking water. The company’s equipment «Wilo» is used in the construction of buildings, industrial plants and utilities. Wilo reliability due to the high quality of design and construction, ease of installation and operation.

Lovhəli istilikdəyisdiricilər sektorunda Turkiyənin ən ondə gedən və secilən markalarəndan olan MIT Lovhəli istilikdəyisdiricilər sektorun davamlə inkisafə adəna gundən gunə yeni addəmlar atmaga davam edir.Turkiyədə istehsal edilən spesifik məhsullarla məhsul cesidini genisləndirməyi hədəfləyən Ekin Endustriyel’in bu movzudakə qərarləgənən ən konkret gostəricisi MIT Lovhəli istilikdəyisdiriciləridir. «Bir Xəyaləmdan Var» fəlsəfəsi ilə quruldugu gundən bu yana islərini araləqsəz davam etdirən Ekin Endustriyel personalə, xəyallarənən reallasmaga basladəgənə gorməkdə və bu xəyallarənən arxasəndan getməyə davam etməkdədir.
Bu yolculuqda sirkət təskilat səmasənən ən yuksək noqtəsində yerləsdirdiyi musterileriyle birlikdə,inkisafənə təmin edən rəqibləriylə və ozunə dəstək verən butun tədarukculəriyle yaxsə əlaqələr quraraq yalnəz ticarət olmaqla qalmayəb ictimai mənada da arxasənda yaxsə izlər buraxmaq Ekin Endustriyel’in əsas hədəfidir.

Aluminium radiators Mirado (Spain) are designed for installation in water heating systems of residential, public and industrial buildings. The modern appearance of the radiator allows the space heaters in rooms with high demands on aesthetics of the interior. MIRADO aluminum radiators are made of a material having high thermal conductivity, but also places high demands on the chemical composition of the coolant.

YOU CAN TRUST US

azs
lis1
sert
svid1
svid2
svid3
lisen2
lisen1